Tập tin do Arisa tải lên

Trang đặc biệt này liệt kê các tập tin được tải lên.

Danh sách tập tin
Ngày tải Tên Hình nhỏ Kích cỡ Miêu tả
16:22, ngày 26 tháng 7 năm 2008 KB VI-TCVN6064 1995.svg (tập tin) 130 kB Bố trí bàn phím TCVN 6064:1995 trên Microsoft Windows. {{GFDL}} Theo en:Image:KB United States.svg (GFDL)
06:51, ngày 28 tháng 10 năm 2006 SukiyakiCover.jpg (tập tin) 149 kB Bìa của đĩa đơn ''Ue o muite arukou/Anoko no Namae wa Nantenkana'' của Kyu Sakamoto. {{Albumcover}}
11:47, ngày 23 tháng 5 năm 2006 Picasso Uncyclopedia.png (tập tin) 251 kB Nguồn en:Image:Picasso Uncyclopedia.png {{web-screenshot}}
11:47, ngày 23 tháng 5 năm 2006 Main Page Uncyclopedia.png (tập tin) 259 kB Nguồn en:Image:Main Page Uncyclopedia.png {{web-screenshot}}
08:25, ngày 7 tháng 4 năm 2006 Lum-Uresei-Yatsura.png (tập tin) 125 kB Lum từ anime ''Urusei Yatsura'' {{Albumcover}} en:Image:Lum-Uresei-Yatsura.png
08:08, ngày 7 tháng 11 năm 2005 Drreddys logo.JPG (tập tin) 2 kB {{logo}}
15:42, ngày 9 tháng 10 năm 2005 MenstrualCycle-vi.png (tập tin) 74 kB improved
13:36, ngày 20 tháng 9 năm 2005 Nordic Council large.png (tập tin) 41 kB {{Biểu trưng}}, from en.wikipedia
16:15, ngày 1 tháng 7 năm 2005 Qr code details-vi.png (tập tin) 5 kB {{CopyrightedFreeUse}}