Tập tin do Fig tải lên

Trang đặc biệt này liệt kê các tập tin được tải lên.

Danh sách tập tin
Ngày tải Tên Hình nhỏ Kích cỡ Miêu tả
09:32, ngày 3 tháng 9 năm 2010 Voanninh.jpg (tập tin) 81 kB {{Mô tả sử dụng hợp lý |Bài= Võ An Ninh |Mô tả= Chân dung Võ An Ninh |Nguồn= http://my.opera.com/hohyhung/albums/showpic.dml?album=287586&picture=10604642 |Phần sử dụng= toàn bộ |Phân giải thấp= |Mục đích= minh họ