Tập tin do Kieprongbuon812 tải lên

Trang đặc biệt này liệt kê các tập tin được tải lên.

Danh sách tập tin
Trang đầuTrang trướcTrang sauTrang cuối
Ngày tải Tên Hình nhỏ Kích cỡ Miêu tả
16:02, ngày 25 tháng 6 năm 2019 King - One-Punch Man.jpeg (tập tin) 344 kB == Miêu tả == {{Mô tả sử dụng hợp lý |Bài=Danh sách nhân vật One-Punch Man |Mô tả=Hình nhân vật King trong bộ truyện tranh ''One-Punch Man'' |Nguồn=https://vignette.wikia.nocookie.net/vsbattles/images/d/dc/Oie_etS36SK7EPoK.png/revision/latest?cb=20160706195025 |Phần sử dụng=Toàn bộ |Phân giải thấp=Có |Mục đích=Minh họa tạo hình nhân vật |Thay thế=Không |Thông tin khác= }}
16:01, ngày 25 tháng 6 năm 2019 Dr Bofoi (Metal Knight) - One-Punch Man.jpeg (tập tin) 466 kB == Miêu tả == {{Mô tả sử dụng hợp lý |Bài=Danh sách nhân vật One-Punch Man |Mô tả=Hình nhân vật Dr. Bofoi trong bộ truyện tranh ''One-Punch Man'' |Nguồn=https://xansan.com/tai-lieu-dich/bofoi/ |Phần sử dụng=Toàn bộ |Phân giải thấp=Có |Mục đích=Minh họa tạo hình nhân vật |Thay thế=Không |Thông tin khác= }}
15:58, ngày 25 tháng 6 năm 2019 Child Emperor - One-Punch Man.jpg (tập tin) 403 kB == Miêu tả == {{Mô tả sử dụng hợp lý |Bài=Danh sách nhân vật One-Punch Man |Mô tả=Hình nhân vật Child Emperor trong bộ truyện tranh ''One-Punch Man'' |Nguồn=http://bayu-ngengeng.blogspot.com/2015/12/child-emperor.html |Phần sử dụng=Toàn bộ |Phân giải thấp=Có |Mục đích=Minh họa tạo hình nhân vật |Thay thế=Không |Thông tin khác= }}
15:21, ngày 25 tháng 6 năm 2019 Atomic Samurai - One-Punch Man.jpg (tập tin) 360 kB == Miêu tả == {{Mô tả sử dụng hợp lý |Bài=Danh sách nhân vật One-Punch Man |Mô tả=Hình nhân vật Atomic Samurai trong bộ truyện tranh ''One-Punch Man'' |Nguồn=http://wallpapersqq.net/wp-content/uploads/2015/12/Atomic-Samurai-3.jpg |Phần sử dụng=Toàn bộ |Phân giải thấp=Có |Mục đích=Minh họa tạo hình nhân vật |Thay thế=Không |Thông tin khác= }}
15:18, ngày 25 tháng 6 năm 2019 Bang' .jpg (tập tin) 344 kB == Miêu tả == {{Mô tả sử dụng hợp lý |Bài=Danh sách nhân vật One-Punch Man |Mô tả=Hình nhân vật Bang trong bộ truyện tranh ''One-Punch Man'' |Nguồn=https://www.sccpre.cat/show/ibhJxJJ_one-punch-man-animes-3rd-video-unveils-more/ |Phần sử dụng=Toàn bộ |Phân giải thấp=Có |Mục đích=Minh họa tạo hình nhân vật |Thay thế=Không |Thông tin khác= }}
15:16, ngày 25 tháng 6 năm 2019 Terrible Tornado - One-Punch Man.jpg (tập tin) 385 kB == Miêu tả == {{Mô tả sử dụng hợp lý |Bài=Danh sách nhân vật One-Punch Man |Mô tả=Hình nhân vật Terrible Tornado trong bộ truyện tranh ''One-Punch Man'' |Nguồn=https://www.nicepng.com/maxp/u2q8o0q8r5i1t4y3/ |Phần sử dụng=Toàn bộ |Phân giải thấp=Có |Mục đích=Minh họa tạo hình nhân vật |Thay thế=Không |Thông tin khác= }}
12:32, ngày 12 tháng 6 năm 2019 Blast - One-Punch Man.png (tập tin) 856 kB == Miêu tả == {{Mô tả sử dụng hợp lý |Bài=Danh sách nhân vật One-Punch Man |Mô tả=Hình nhân vật Blast trong bộ truyện tranh ''One-Punch Man'' |Nguồn=https://www.deviantart.com/mrawesome45/art/Tekking101-Commission-BLAST-623901046 |Phần sử dụng=Toàn bộ |Phân giải thấp=Có |Mục đích=Minh họa tạo hình nhân vật |Thay thế=Không |Thông tin khác= }}
16:17, ngày 5 tháng 7 năm 2018 Do Quoc Thinh (Wikipedia Asian Month 2017).jpg (tập tin) 133 kB {{Thông tin |Miêu tả = |Nguồn = Tôi sáng tạo ra toàn bộ tác phẩm |Ngày = |Tác giả = ~~~ |Phiên bản khác = }}
17:12, ngày 23 tháng 6 năm 2018 Logo Merdeka 2008.jpg (tập tin) 77 kB == Miêu tả == {{Mô tả sử dụng hợp lý biểu trưng <!-- REQUIRED --> |Bài = Giải bóng đá Merdeka 2008 |Sử dụng = Hộp thông tin <!-- HIGHLY RECOMMENDED --> |Nguồn = [https://farm4.static.flickr.com/3266/2755426493_e4d8d4cdd4.jpg 51th LOGO KEMERDEKAAN] <!-- THÔNG TIN THÊM --> |Đại diện cho = Bài viết Giải bóng đá Merdeka 2008 |Chủ sở hữu = |Trang web = |Lịch sử = |Bình luận = <!--THAM SỐ ĐỂ GHI ĐÈ --> |Mô…
16:13, ngày 6 tháng 5 năm 2018 Van bai lat ngua-vong hoa truoc mo.jpg (tập tin) 142 kB == Miêu tả == {{Mô tả sử dụng hợp lý |Bài= Ván bài lật ngửa: Vòng hoa trước mộ |Mô tả= Cảnh trong phim Ván bài lật ngửa: Vòng hoa trước mộ |Nguồn= Đĩa DVD phim |Phần sử dụng= một phần |Phân giải thấp= có |Mục đích= một cảnh quay mô tả cho nội dung phim |Thay thế= |Thông tin khác= }} == Giấy phép == {{Hình chụp màn hình phim}}
14:39, ngày 6 tháng 5 năm 2018 Van bai lat ngua-cao ap va nuoc lu.jpg (tập tin) 160 kB == Miêu tả == {{Mô tả sử dụng hợp lý |Bài= Ván bài lật ngửa: Cao áp và nước lũ |Mô tả= Cảnh trong phim Ván bài lật ngửa: Cao áp và nước lũ |Nguồn= Đĩa DVD phim |Phần sử dụng= một phần |Phân giải thấp= có |Mục đích= một cảnh quay mô tả cho nội dung phim |Thay thế= |Thông tin khác= }} == Giấy phép == {{Hình chụp màn hình phim}}
12:43, ngày 6 tháng 5 năm 2018 Van bai lat ngua-loi canh bao cuoi cung.jpg (tập tin) 152 kB == Miêu tả == {{Mô tả sử dụng hợp lý |Bài= Ván bài lật ngửa: Lời cảnh cáo cuối cùng |Mô tả= Cảnh trong phim Chuột |Nguồn= Đĩa DVD phim |Phần sử dụng= một phần |Phân giải thấp= có |Mục đích= một cảnh quay mô tả cho nội dung phim |Thay thế= |Thông tin khác= }} == Giấy phép == {{Hình chụp màn hình phim}}
12:42, ngày 6 tháng 5 năm 2018 Van bai lat ngua-troi xanh qua ke la.jpg (tập tin) 138 kB == Miêu tả == {{Mô tả sử dụng hợp lý |Bài= Ván bài lật ngửa: Trời xanh qua kẽ lá |Mô tả= Cảnh trong phim Chuột |Nguồn= Đĩa DVD phim |Phần sử dụng= một phần |Phân giải thấp= có |Mục đích= một cảnh quay mô tả cho nội dung phim |Thay thế= |Thông tin khác= }} == Giấy phép == {{Hình chụp màn hình phim}}
12:41, ngày 6 tháng 5 năm 2018 Van bai lat ngua-con hong thuy va ban tango so 3.jpg (tập tin) 137 kB == Miêu tả == {{Mô tả sử dụng hợp lý |Bài= Ván bài lật ngửa: Cơn hồng thủy và bản tango số 3 |Mô tả= Cảnh trong phim Chuột |Nguồn= Đĩa DVD phim |Phần sử dụng= một phần |Phân giải thấp= có |Mục đích= một cảnh quay mô tả cho nội dung phim |Thay thế= |Thông tin khác= }} == Giấy phép == {{Hình chụp màn hình phim}}
12:38, ngày 6 tháng 5 năm 2018 Van bai lat ngua-phat sung tren cao nguyen.jpg (tập tin) 101 kB == Miêu tả == {{Mô tả sử dụng hợp lý |Bài= Ván bài lật ngửa: Phát súng trên cao nguyên |Mô tả= Cảnh trong phim Chuột |Nguồn= Đĩa DVD phim |Phần sử dụng= một phần |Phân giải thấp= có |Mục đích= một cảnh quay mô tả cho nội dung phim |Thay thế= |Thông tin khác= }} == Giấy phép == {{Hình chụp màn hình phim}}
12:29, ngày 6 tháng 5 năm 2018 Van bai lat ngua-quan co di dong.jpg (tập tin) 154 kB == Miêu tả == {{Mô tả sử dụng hợp lý |Bài= Ván bài lật ngửa: Quân cờ di động |Mô tả= Cảnh trong phim Chuột |Nguồn= Đĩa DVD phim |Phần sử dụng= một phần |Phân giải thấp= có |Mục đích= một cảnh quay mô tả cho nội dung phim |Thay thế= |Thông tin khác= }} == Giấy phép == {{Hình chụp màn hình phim}}
12:25, ngày 6 tháng 5 năm 2018 Van bai lat ngua-dua con nuoi vi giam muc.jpg (tập tin) 87 kB == Miêu tả == {{Mô tả sử dụng hợp lý |Bài= Ván bài lật ngửa: Đứa con nuôi vị giám mục |Mô tả= Cảnh trong phim Chuột |Nguồn= Đĩa DVD phim |Phần sử dụng= một phần |Phân giải thấp= có |Mục đích= một cảnh quay mô tả cho nội dung phim |Thay thế= |Thông tin khác= }} == Giấy phép == {{Hình chụp màn hình phim}}
14:46, ngày 14 tháng 2 năm 2018 Yuugami - Kết giới sư.jpg (tập tin) 299 kB == Miêu tả == == Miêu tả == {{Mô tả sử dụng hợp lý |Bài=Danh sách nhân vật trong Kết giới sư |Mô tả=Hình nhân vật Yuugami trong bộ truyện tranh ''Kết giới sư'' |Nguồn=http://vignette2.wikia.nocookie.net |Ph…
14:44, ngày 14 tháng 2 năm 2018 Yashiro - Kết giới sư.jpg (tập tin) 278 kB == Miêu tả == == Miêu tả == {{Mô tả sử dụng hợp lý |Bài=Danh sách nhân vật trong Kết giới sư |Mô tả=Hình nhân vật Yashiro trong bộ truyện tranh ''Kết giới sư'' |Nguồn=http://vignette2.wikia.nocookie.net |Ph…
14:40, ngày 14 tháng 2 năm 2018 Orihana Ito - Kết giới sư.jpg (tập tin) 273 kB == Miêu tả == == Miêu tả == {{Mô tả sử dụng hợp lý |Bài=Danh sách nhân vật trong Kết giới sư |Mô tả=Hình nhân vật Orihana Ito trong bộ truyện tranh ''Kết giới sư'' |Nguồn=http://vignette2.wikia.nocookie.net |…
14:38, ngày 14 tháng 2 năm 2018 Somegi Fumiya - Kết giới sư.jpg (tập tin) 208 kB == Miêu tả == == Miêu tả == {{Mô tả sử dụng hợp lý |Bài=Danh sách nhân vật trong Kết giới sư |Mô tả=Hình nhân vật Somegi Fumiya trong bộ truyện tranh ''Kết giới sư'' |Nguồn=http://vignette2.wikia.nocookie.net…
14:34, ngày 14 tháng 2 năm 2018 Shiragiku - Kết giới sư.jpg (tập tin) 258 kB == Miêu tả == {{Mô tả sử dụng hợp lý |Bài=Danh sách nhân vật trong Kết giới sư |Mô tả=Hình nhân vật Shiragiku trong bộ truyện tranh ''Kết giới sư'' |Nguồn=http://vignette2.wikia.nocookie.net |Phần sử dụng=…
12:46, ngày 3 tháng 11 năm 2017 Baran FilmPoster.jpeg (tập tin) 38 kB {{Non-free use rationale video cover | Article = Baran (film) | Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> | Name = Baran | Distributor = Miramax Films
12:30, ngày 3 tháng 11 năm 2017 Life Show DVD.jpg (tập tin) 13 kB == Summary == {{Non-free use rationale |Article=Sinh hoạt tú |Description= DVD Cover for the film |Source=http://www.allmovie.com/cg/avg.dll?p=avg&sql=1:273915 |Portion=No |Low_resolution=Yes |Purpose=A DVD Cover illustrates characters and style of…
11:05, ngày 26 tháng 10 năm 2017 Poster chong-ho-vo-tam.jpg (tập tin) 140 kB == Miêu tả == {{Mô tả sử dụng hợp lý |Bài=Chồng hờ vợ tạm |Mô tả=Áp phích phim ''Chồng hờ vợ tạm'' |Nguồn=http://asianwiki.com/The_Accidental_Couple |Phần sử dụng=Toàn bộ |Phân giải thấp=Có |Mục…
11:46, ngày 6 tháng 8 năm 2017 Masano Murakami-Kekkaishi.jpg (tập tin) 72 kB == Miêu tả == {{Mô tả sử dụng hợp lý |Bài=Danh sách nhân vật trong Kết giới sư |Mô tả=Hình nhân vật Masano Murakami trong bộ truyện tranh ''Kết giới sư'' |Nguồn= |Phần sử dụng=Toàn bộ |Phân giải th…
11:06, ngày 6 tháng 8 năm 2017 Yumeko Hananokoji-Kekkaishi.jpg (tập tin) 71 kB == Miêu tả == {{Mô tả sử dụng hợp lý |Bài=Danh sách nhân vật trong Kết giới sư |Mô tả=Hình nhân vật Yumeko Hananokoji trong bộ truyện tranh ''Kết giới sư'' |Nguồn=https://myanimelist.cdn-dena.com/images/characte…
10:53, ngày 6 tháng 8 năm 2017 Masahiko tsukijigaoka - Kekkaishi.jpg (tập tin) 65 kB == Miêu tả == {{Mô tả sử dụng hợp lý |Bài=Danh sách nhân vật trong Kết giới sư |Mô tả=Hình nhân vật Masahiko tsukijigaoka trong bộ truyện tranh ''Kết giới sư'' |Nguồn=http://www.anime-planet.com/images/character…
10:39, ngày 6 tháng 8 năm 2017 Kemari-Kekkaishi.jpg (tập tin) 37 kB == Miêu tả == {{Mô tả sử dụng hợp lý |Bài=Danh sách nhân vật trong Kết giới sư |Mô tả=Hình nhân vật Kemari trong bộ truyện tranh ''Kết giới sư'' |Nguồn=https://www.google.com.vn/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fvigne…
09:53, ngày 6 tháng 8 năm 2017 Oudou-Kekkaishi.jpg (tập tin) 83 kB == Miêu tả == {{Mô tả sử dụng hợp lý |Bài=Danh sách nhân vật trong Kết giới sư |Mô tả=Hình nhân vật Oudou trong bộ truyện tranh ''Kết giới sư'' |Nguồn=https://vignette1.wikia.nocookie.net/kekkaishi/images/3/3d/F…
09:49, ngày 6 tháng 8 năm 2017 Hakudou-Kekkaishi.jpg (tập tin) 50 kB == Miêu tả == {{Mô tả sử dụng hợp lý |Bài=Danh sách nhân vật trong Kết giới sư |Mô tả=Hình nhân vật Hakudou trong bộ truyện tranh ''Kết giới sư'' |Nguồn=https://vignette3.wikia.nocookie.net/kekkaishi/images/9/9f…
09:03, ngày 6 tháng 8 năm 2017 Kasuga Yomi-Kekkaishi.jpg (tập tin) 50 kB == Miêu tả == {{Mô tả sử dụng hợp lý |Bài=Danh sách nhân vật trong Kết giới sư |Mô tả=Hình nhân vật Kasuga Yomi trong bộ truyện tranh ''Kết giới sư'' |Nguồn=https://vignette2.wikia.nocookie.net/kekkaishi/images/…
08:49, ngày 6 tháng 8 năm 2017 Yoki-Kekkaishi.jpg (tập tin) 94 kB == Miêu tả == {{Mô tả sử dụng hợp lý |Bài=Danh sách nhân vật trong Kết giới sư |Mô tả=Hình nhân vật Yoki trong bộ truyện tranh ''Kết giới sư'' |Nguồn=http://orig07.deviantart.net/77b8/f/2009/068/5/d/yoki___kekka…
08:40, ngày 6 tháng 8 năm 2017 Tsuchigama-Kekkaishi.jpg (tập tin) 82 kB == Miêu tả == {{Mô tả sử dụng hợp lý |Bài=Danh sách nhân vật trong Kết giới sư |Mô tả=Hình nhân vật Tsuchigama trong bộ truyện tranh ''Kết giới sư'' |Nguồn=https://vignette2.wikia.nocookie.net/kekkaishi/images/3…
08:30, ngày 6 tháng 8 năm 2017 Yumigane-kekkaishi.jpg (tập tin) 51 kB == Miêu tả == {{Mô tả sử dụng hợp lý |Bài=Danh sách nhân vật trong Kết giới sư |Mô tả=Hình nhân vật Yumigane trong bộ truyện tranh ''Kết giới sư'' |Nguồn=https://www.models-resource.com/resources/sheet_icons/21/…
06:13, ngày 6 tháng 8 năm 2017 TATOU-Kekkaishi.jpg (tập tin) 50 kB == Miêu tả == {{Mô tả sử dụng hợp lý |Bài=Danh sách nhân vật trong Kết giới sư |Mô tả=Hình nhân vật Tatou trong bộ truyện tranh ''Kết giới sư'' |Nguồn=http://vignette3.wikia.nocookie.net/kekkaishi/images/b/bb/Ta…
07:49, ngày 16 tháng 7 năm 2017 CUOCCHIENNGAM Poster.jpg (tập tin) 561 kB == Miêu tả == {{Mô tả sử dụng hợp lý| Article = Cuộc chiến ngầm | Description = Áp phích quảng bá cho phim ''Cuộc chiến ngầm'' (2017). Bản quyền tập tin thuộc về hãng phim sản xuất. | Sou…
16:16, ngày 24 tháng 4 năm 2017 Chợ Bình Điềm.jpeg (tập tin) 375 kB  
16:07, ngày 24 tháng 4 năm 2017 Cho Phu Phong, Binh Chuan, Thuan An, Binh Duong.jpeg (tập tin) 83 kB == Miêu tả == {{Thông tin |Miêu tả = chợ Phú Phong |Nguồn = Tôi sáng tạo ra toàn bộ tác phẩm |Ngày = |Tác giả = ~~~~ |Phiên bản khác = }} == Giấy phép == {{self|cc-by-sa-3.0}}
11:56, ngày 18 tháng 4 năm 2017 Đỗ Quốc Thịnh - Tháng Châu Á 2016.png (tập tin) 674 kB  
08:23, ngày 16 tháng 4 năm 2017 HQ-3 Tran Nhat Duat.jpg (tập tin) 121 kB == Summary == {{Information |Description=RVNS Tran Nhat Duat (HQ-3) off Con Son Island, South Vietnam, 1 May 1975, loaded with refugees before heading to the Philippines. |Source=http://www.navsource.org/archives/09/43/09433213.jpg |Date= |Author= Tomm…
04:44, ngày 16 tháng 4 năm 2017 HQ-329 Thien Kich.jpg (tập tin) 117 kB == Summary == {{Information |Description=RVNS Thien Kich (HQ-329) underway in 1962, location unknown. Official Vietnamese Navy photo from the 1966/67 Edition of "Jane's Fighting Ships." |Source=http://www.navsource.org/archives/10/15/150872.htm |Date=…
04:20, ngày 9 tháng 2 năm 2017 TAXI-EM-TEN-GI.jpg (tập tin) 462 kB == Miêu tả == {{Mô tả sử dụng hợp lý |Bài= Taxi, em tên gì? |Mô tả= Áp phích đại diện cho bộ phim Taxi, em tên gì? |Nguồn= http://phimchieurap.vn/wp-content/uploads/2016/01/TAXI-EM-TEN-GI-1.jpg |Phần sử dụng= toàn…
03:39, ngày 9 tháng 2 năm 2017 Đôi mắt của trái tim.jpeg (tập tin) 77 kB  
11:33, ngày 7 tháng 2 năm 2017 Ngoi Sao Xanh 3.jpg (tập tin) 410 kB ==Miêu tả== {{Non-free use rationale 2 |Description = Đây là áp phích (poster) cho Giải thưởng Ngôi Sao Xanh lần thứ 3 |Source = http://thegioidienanh.vn/chung-ket-de-cu-ai-se-doat-giai-thuong-ngoi-sao-xanh-2016-8928.html — Thư vi…
10:43, ngày 7 tháng 2 năm 2017 Co-Dau-8-Tuoi.jpg (tập tin) 201 kB == Miêu tả == {{Mô tả sử dụng hợp lý |Bài= Cô dâu 8 tuổi |Mô tả= Áp phích đại diện cho bộ phim Cô dâu 8 tuổi |Nguồn= http://ndkphim.com/uploads/images/films/thumb/2016/01/12/Co-Dau-8-Tuoi-Phan-8.jpg |Phần sử dụ…
09:16, ngày 7 tháng 2 năm 2017 Sài Gòn anh yêu em.jpeg (tập tin) 269 kB == Miêu tả == {{Mô tả sử dụng hợp lý |Bài= Sài Gòn anh yêu em |Mô tả= Áp phích đại diện cho bộ phim Sài Gòn anh yêu em |Nguồn= https://tinhte.cdnforo.com/store/2016/10/3887851_14352354-693413827473035-73843180533821033…
08:59, ngày 7 tháng 2 năm 2017 Song pho nha ghe.jpg (tập tin) 160 kB == Miêu tả == {{Mô tả sử dụng hợp lý |Bài= Sông phố nhà ghe |Mô tả= Áp phích đại diện cho bộ phim Sông phố nhà ghe |Nguồn= http://i.imgur.com/WXLBIS7.jpg |Phần sử dụng= toàn bộ |Phân giải thấp= có |M…
08:35, ngày 7 tháng 2 năm 2017 Nhung ngon nen trong dem 2.jpg (tập tin) 83 kB ==Miêu tả == {{Mô tả sử dụng hợp lý |Bài=Những ngọn nến trong đêm 2 |Mô tả=Đây là poster phim Những ngọn nến trong đêm 2 |Nguồn= http://ifilm.vn:8080/web/uploadImage/20160330015856NNNTD-doc.jpg |Phần sử dụng=…
11:11, ngày 6 tháng 2 năm 2017 Lạc Giới.jpg (tập tin) 304 kB ==Miêu tả == {{Mô tả sử dụng hợp lý |Bài=Lạc Giới |Mô tả=Đây là poster phim Lạc Giới |Nguồn= http://imagecdn.vtc.vn/files/f2/2014/09/11/trailer-phim-lac-gioi-day-canh-nong-gay-sot-0.jpg |Phần sử dụng=Toàn bộ |Phâ…
Trang đầuTrang trướcTrang sauTrang cuối