Tập tin do Minh Tâm-T41-BCA tải lên

Trang đặc biệt này liệt kê các tập tin được tải lên.

Danh sách tập tin
Ngày tải Tên Hình nhỏ Kích cỡ Miêu tả
05:07, ngày 5 tháng 7 năm 2009 USAF Aircrafs down 18 29 12-1972.JPG (tập tin) 93 kB {{Thông tin |Miêu tả = Thống kê các máy bay của Không lực Hoa Kỳ rơi tại miền Bắc Việt Nam từ 18 đến 29-12-1972 |Nguồn = Project CHECO Office of History HQ PACAF. Linebacker Operations September-December
12:43, ngày 28 tháng 6 năm 2009 B-52 to Ha Noi.jpg (tập tin) 56 kB {{Thông tin |Miêu tả = Lược đồ tuyến đường bay của B-52 oanh kích Hà Hội tháng 12 năm 1972 |Nguồn = Office of air force history - United States Air force - Washington D.C. 1985 |Ngày = |Tác giả
11:35, ngày 14 tháng 5 năm 2009 Binh sĩ Liên Xô.gif (tập tin) 2 kB  
11:35, ngày 14 tháng 5 năm 2009 Hạ sĩ Liên Xô.gif (tập tin) 2 kB  
11:34, ngày 14 tháng 5 năm 2009 Trung sĩ Liên Xô.gif (tập tin) 2 kB  
11:34, ngày 14 tháng 5 năm 2009 Thượng sĩ Liên Xô.gif (tập tin) 2 kB  
11:33, ngày 14 tháng 5 năm 2009 Chuẩn úy dự bị Liên Xô.gif (tập tin) 2 kB  
11:33, ngày 14 tháng 5 năm 2009 Chuẩn úy Liên Xô.gif (tập tin) 2 kB  
11:32, ngày 14 tháng 5 năm 2009 Thiếu úy Liên Xô.gif (tập tin) 2 kB  
11:31, ngày 14 tháng 5 năm 2009 Trung úy Liên Xô.gif (tập tin) 2 kB  
11:31, ngày 14 tháng 5 năm 2009 Thượng úy Liên Xô.gif (tập tin) 2 kB  
11:30, ngày 14 tháng 5 năm 2009 Đại úy Liên Xô.gif (tập tin) 2 kB  
11:29, ngày 14 tháng 5 năm 2009 Thiếu tá Liên Xô.gif (tập tin) 2 kB  
11:28, ngày 14 tháng 5 năm 2009 Trung tá Liên Xô.gif (tập tin) 2 kB  
11:27, ngày 14 tháng 5 năm 2009 Đại tá Liên Xô.gif (tập tin) 2 kB  
11:26, ngày 14 tháng 5 năm 2009 Thiếu tướng Liên Xô.gif (tập tin) 3 kB  
11:25, ngày 14 tháng 5 năm 2009 Trung tướng Liên Xô.gif (tập tin) 3 kB  
11:24, ngày 14 tháng 5 năm 2009 Thượng tướng Liên Xô.gif (tập tin) 3 kB  
11:23, ngày 14 tháng 5 năm 2009 Đại tướng Liên Xô.gif (tập tin) 3 kB