Uploads by Tranletuhan

Trang đặc biệt này liệt kê các tập tin được tải lên.

Danh sách tập tin
Ngày tải Tên Hình nhỏ Kích cỡ Miêu tả
03:31, ngày 7 tháng 4 năm 2017 World geyser distribution.gif (tập tin) 20 kB Mô tả từ hình ở Wikipedia tiếng Anh. https://en.wikipedia.org/wiki/Geyser#/media/File:World_geyser_distribution.gif
14:22, ngày 6 tháng 6 năm 2011 Nu than tu do tai Tokyo.JPG (tập tin) 1,51 MB {{Thông tin |Miêu tả = Tượng nữ thần tự do thu nhỏ đặt tại Aqua City, Odaiba-ku, Tokyo. |Nguồn = Tôi sáng tạo ra toàn bộ tác phẩm |Ngày = 18-03-2009 |Tác giả = ~~~ |Phiên bản khác =
02:44, ngày 29 tháng 8 năm 2010 Collapsed tree labels simplified1.png (tập tin) 135 kB {{Thông tin |Miêu tả = |Nguồn = |Ngày = |Tác giả = |Phiên bản khác = }}
15:07, ngày 5 tháng 3 năm 2010 Chuỗi cacbonic.svg.png (tập tin) 98 kB {{Thông tin |Miêu tả = Quy trình thu, tách cacbonic và lưu giữ |Nguồn = http://www.ornl.gov/info/ornlreview/v33_2_00/research.htm |Ngày = |Tác giả = LeJean Hardin and Jamie Payne derivative work: Jarl Arnt
02:40, ngày 20 tháng 2 năm 2010 750px-Hieu ung nha kinh.svg.png (tập tin) 62 kB {{Thông tin |Miêu tả = Cơ chế gây hiệu ứng nhà kính trên Trái Đất |Nguồn = http://www.globalwarmingart.com/wiki/Image:Greenhouse_Effect_png |Ngày = |Tác giả = được chuyển thành dạng svg
01:17, ngày 28 tháng 11 năm 2009 Đế quốc Ottoman năm 1683.png (tập tin) 357 kB  
03:04, ngày 6 tháng 8 năm 2009 797px-OilShaleMicro.jpg (tập tin) 98 kB {{Thông tin |Miêu tả = Ảnh nhìn dưới kính hiển vi thể hiện chi tiết loài varve trong đá phiến dầu; lớp hữu cơ mỏng được thể hiện bởi các dấu hiệu phân lớp mịn của chúng. Tấm khoáng vật ch
17:07, ngày 5 tháng 8 năm 2009 Oil shale extraction overview.JPG (tập tin) 73 kB Dịch sang tiếng Việt
16:42, ngày 5 tháng 8 năm 2009 1000px-Production of oil shale.png (tập tin) 100 kB {{Thông tin |Miêu tả = {{vi|Sản lượng {{w|đá phiến dầu}} tính theo triệu tấn từ 1880 đến 2000}} |Nguồn = từ {{w|USGS}} (http://pubs.usgs.gov/sir/2005/5294/pdf/sir5294_508.pdf) |Ngày = |Tác giả
10:51, ngày 11 tháng 5 năm 2009 Hoạt động mácma.gif (tập tin) 25 kB {{Information |Description={{en|1=A schematic geological cross-section of a sequence of sedimentary rocks that are later intruded by igneous rocks accompanied by volcanic activity.}} |Source=United States Geological Survey - Geologic History of Lake Mead
10:32, ngày 11 tháng 5 năm 2009 Đứt gãy.png (tập tin) 6 kB (1)Đứt gãy trượt bằng, (2) Đứt gãy thuận và (3)Đứt gãy nghịch