Lịch sử trang

ngày 20 tháng 12 năm 2022

ngày 9 tháng 6 năm 2022

ngày 10 tháng 5 năm 2022

ngày 6 tháng 3 năm 2022

ngày 3 tháng 11 năm 2021

ngày 25 tháng 10 năm 2021

ngày 9 tháng 6 năm 2021

ngày 5 tháng 1 năm 2021

 • Tuanminh01

  Reverted to revision 60720576 by Đạt Ngọc Lý (talk): Ok

  07:46

  −22

 • Tuanminh01

  Đã khóa “Augustin-Louis Cauchy” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 07:46, ngày 12 tháng 1 năm 2021 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 07:46, ngày 12 tháng 1 năm 2021 (UTC)))

  n

  07:46

 • Tuanminh01

  Đã lùi lại sửa đổi của 2402:9D80:248:CF73:AC60:B628:CED9:9672 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Tuanminh01

  n

  07:45

  −4

 • 2402:9d80:248:cf73:ac60:b628:ced9:9672

  không có tóm lược sửa đổi

  07:45

  +4

 • Tuanminh01

  Đã lùi lại sửa đổi của 2402:9D80:248:CF73:AC60:B628:CED9:9672 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Tuanminh01

  n

  07:45

  −54

 • 2402:9d80:248:cf73:ac60:b628:ced9:9672

  không có tóm lược sửa đổi

  07:43

  +49

 • 2402:9d80:248:cf73:ac60:b628:ced9:9672

  không có tóm lược sửa đổi

  07:41

  +5

 • Tuanminh01

  Đã lùi lại sửa đổi của 42.113.143.40 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Nguyenhai314

  n

  07:27

  −14

 • 42.113.143.40

  không có tóm lược sửa đổi

  07:12

  +14

ngày 4 tháng 1 năm 2021

 • Nguyenhai314

  Đã lùi lại sửa đổi của 14.162.190.54 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của 59.153.238.21

  n

  15:52

  +8

 • 14.162.190.54

  Tốt hơn

  15:51

  −8

 • 59.153.238.21

  không có tóm lược sửa đổi

  02:43

  +32

 • 59.153.238.21

  không có tóm lược sửa đổi

  02:42

  +3

 • 2402:800:4194:fafb:90a1:f12a:6031:dd39

  không có tóm lược sửa đổi

  02:42

  +6

 • 2402:800:4194:fafb:90a1:f12a:6031:dd39

  không có tóm lược sửa đổi

  02:41

  −14

 • 59.153.238.21

  không có tóm lược sửa đổi

  02:40

  −7

 • 2402:800:4194:fafb:90a1:f12a:6031:dd39

  không có tóm lược sửa đổi

  02:38

  +1

 • 2402:800:4194:fafb:90a1:f12a:6031:dd39

  không có tóm lược sửa đổi

  02:37

  +4

 • 59.153.238.21

  không có tóm lược sửa đổi

  02:37

  −13

 • 59.153.238.21

  không có tóm lược sửa đổi

  02:35

  +10

ngày 19 tháng 4 năm 2020

ngày 10 tháng 10 năm 2019

ngày 30 tháng 5 năm 2017

ngày 16 tháng 5 năm 2017

ngày 7 tháng 12 năm 2016

ngày 1 tháng 12 năm 2016

ngày 13 tháng 8 năm 2015

ngày 23 tháng 6 năm 2015

ngày 23 tháng 3 năm 2015

ngày 7 tháng 3 năm 2015

ngày 22 tháng 1 năm 2015

ngày 3 tháng 10 năm 2014

ngày 31 tháng 8 năm 2014

ngày 25 tháng 7 năm 2014

ngày 22 tháng 12 năm 2013

50 cũ hơn