Mở trình đơn chính

Lịch sử trang

ngày 10 tháng 10 năm 2019

 • Tuanminh01

  không có tóm lược sửa đổi

  00:21

  +149

 • Tuanminh01

  Đã thay đổi mức khóa của “Big Bang (ban nhạc Hàn Quốc)” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 00:20, ngày 10 tháng 1 năm 2020 (UTC)) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn))

  n

  00:20

 • 103.7.37.123

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  00:18

  +14

ngày 9 tháng 10 năm 2019

ngày 8 tháng 10 năm 2019

ngày 5 tháng 10 năm 2019

ngày 31 tháng 8 năm 2019

ngày 24 tháng 8 năm 2019

ngày 30 tháng 5 năm 2019

ngày 28 tháng 5 năm 2019

ngày 5 tháng 5 năm 2019

ngày 4 tháng 5 năm 2019

ngày 30 tháng 4 năm 2019

ngày 3 tháng 4 năm 2019

ngày 29 tháng 3 năm 2019

ngày 21 tháng 3 năm 2019

ngày 14 tháng 3 năm 2019

ngày 13 tháng 3 năm 2019

50 cũ hơn