Lịch sử trang

ngày 10 tháng 5 năm 2020

ngày 6 tháng 11 năm 2019

ngày 26 tháng 9 năm 2019

ngày 25 tháng 7 năm 2019

ngày 26 tháng 1 năm 2019

ngày 9 tháng 1 năm 2019

ngày 11 tháng 10 năm 2018

ngày 20 tháng 7 năm 2018

ngày 3 tháng 5 năm 2018

ngày 6 tháng 3 năm 2018

ngày 1 tháng 3 năm 2018

ngày 11 tháng 8 năm 2017

 • 2405:4800:4247:c6:60dc:5eca:d5e8:999

  sai lỗi chính tả nhỏ

  14:13

  +1

ngày 1 tháng 7 năm 2017

 • Kolega2357

  Bot: Thay thể loại đã đổi hướng Tai nạn máy bay bằng Tai nạn và sự cố hàng không

  n

  07:03

  +18

ngày 15 tháng 6 năm 2017

 • Khongthetinnoi

  không có tóm lược sửa đổi

  04:21

  +3.964

ngày 6 tháng 4 năm 2017

ngày 24 tháng 3 năm 2017

ngày 23 tháng 3 năm 2017

ngày 3 tháng 2 năm 2017

ngày 1 tháng 2 năm 2017

ngày 23 tháng 1 năm 2017

ngày 10 tháng 11 năm 2016

ngày 15 tháng 10 năm 2016

ngày 14 tháng 10 năm 2016

ngày 8 tháng 8 năm 2016

ngày 1 tháng 6 năm 2016

ngày 10 tháng 4 năm 2016

ngày 25 tháng 11 năm 2015

ngày 26 tháng 9 năm 2015

ngày 13 tháng 8 năm 2015

ngày 5 tháng 6 năm 2015

ngày 3 tháng 6 năm 2015

ngày 19 tháng 4 năm 2015

ngày 7 tháng 3 năm 2015

ngày 25 tháng 2 năm 2015

50 cũ hơn