Lịch sử trang

ngày 19 tháng 8 năm 2020

ngày 20 tháng 7 năm 2019

ngày 13 tháng 1 năm 2019

ngày 4 tháng 7 năm 2018

ngày 3 tháng 7 năm 2018

 • 125.214.57.137

  →‎Chung kết

  13:31

  +14

 • 125.214.57.137

  →‎Vòng đấu loại trực tiếp

  13:29

ngày 1 tháng 1 năm 2018

ngày 25 tháng 8 năm 2017

ngày 10 tháng 7 năm 2017

ngày 1 tháng 4 năm 2017

ngày 23 tháng 12 năm 2016

ngày 20 tháng 11 năm 2016

ngày 16 tháng 10 năm 2016

ngày 21 tháng 1 năm 2016

ngày 4 tháng 11 năm 2015

ngày 21 tháng 10 năm 2015

ngày 30 tháng 8 năm 2015

ngày 4 tháng 8 năm 2015

ngày 20 tháng 3 năm 2015

ngày 7 tháng 3 năm 2015

ngày 18 tháng 2 năm 2015

ngày 26 tháng 12 năm 2014

ngày 22 tháng 12 năm 2014

ngày 17 tháng 12 năm 2014

ngày 13 tháng 12 năm 2014

ngày 3 tháng 12 năm 2014

ngày 1 tháng 12 năm 2014

ngày 22 tháng 6 năm 2014

ngày 12 tháng 2 năm 2014

ngày 13 tháng 7 năm 2013

ngày 29 tháng 4 năm 2013

ngày 13 tháng 4 năm 2013

ngày 8 tháng 3 năm 2013

ngày 21 tháng 12 năm 2012

ngày 31 tháng 7 năm 2012

ngày 11 tháng 7 năm 2012

50 cũ hơn