Mở trình đơn chính

Lịch sử trang

ngày 30 tháng 11 năm 2019

ngày 17 tháng 10 năm 2019

ngày 10 tháng 9 năm 2019

ngày 1 tháng 7 năm 2019

 • Tuanminh01

  không có tóm lược sửa đổi

  11:09

  +46

 • Tuanminh01

  không có tóm lược sửa đổi

  n

  11:06

  -70

 • Tuanminh01

  Đã thay đổi mức khóa của “Gia đình Hồ Chí Minh” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (hết hạn 11:06, ngày 8 tháng 7 năm 2019 (UTC)) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn))

  n

  11:06

 • Xbaominhx

  She

  11:05

  +24

 • Tuanminh01

  Đã lùi lại sửa đổi của Xbaominhx (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Tuanminh01

  n

  11:05

  +56

 • Xbaominhx

  không có tóm lược sửa đổi

  n

  11:01

  -56

 • Tuanminh01

  Đã lùi lại sửa đổi của Xbaominhx (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Centur10n

  n

  10:55

  -26

 • Xbaominhx

  →‎Đọc thêm: Bổ sung nội dung

  10:40

  +26

ngày 11 tháng 4 năm 2019

 • Centur10n

  →‎Các anh chị em

  n

  05:09

  +46

ngày 28 tháng 3 năm 2019

 • Tuanminh01

  Đã lùi lại sửa đổi của 203.205.34.93 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của 116.118.109.133

  n

  06:18

  -3

 • 203.205.34.93

  →‎Thân sinh

  06:08

  +3

ngày 13 tháng 2 năm 2019

 • 116.118.109.133

  không có tóm lược sửa đổi

  03:49

  -16

 • 116.118.109.133

  không có tóm lược sửa đổi

  03:48

  +16

ngày 19 tháng 1 năm 2019

ngày 17 tháng 1 năm 2019

ngày 22 tháng 11 năm 2018

ngày 28 tháng 10 năm 2018

ngày 13 tháng 10 năm 2018

ngày 12 tháng 10 năm 2018

ngày 2 tháng 10 năm 2018

ngày 22 tháng 8 năm 2018

ngày 29 tháng 7 năm 2018

ngày 23 tháng 5 năm 2018

ngày 31 tháng 3 năm 2018

ngày 26 tháng 3 năm 2018

 • 14.232.188.99

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  14:19

  -6

50 cũ hơn