Lịch sử trang

ngày 25 tháng 9 năm 2020

ngày 18 tháng 9 năm 2020

ngày 16 tháng 9 năm 2020

ngày 26 tháng 4 năm 2020

ngày 30 tháng 12 năm 2019

ngày 9 tháng 9 năm 2019

ngày 16 tháng 5 năm 2019

ngày 28 tháng 2 năm 2019

ngày 26 tháng 12 năm 2018

ngày 22 tháng 11 năm 2018

ngày 7 tháng 11 năm 2018

ngày 5 tháng 10 năm 2018

ngày 28 tháng 9 năm 2018

ngày 18 tháng 9 năm 2018

ngày 13 tháng 6 năm 2018

ngày 17 tháng 5 năm 2018

ngày 20 tháng 3 năm 2018

 • Tuanminh01

  Đã lùi về phiên bản 37253143 bởi Phương Huy (thảo luận): Ok. (TW)

  10:00

  -10

 • Tuanminh01

  Đã khóa “Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 10:57, ngày 20 tháng 3 năm 2018 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn))

  n

  09:57

 • Tuanminh01

  Đã lùi lại sửa đổi của 2405:4800:5484:C40F:61BB:A7D4:E009:3D94 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của 58.186.99.158

  n

  09:56

  -2

 • 2405:4800:5484:c40f:61bb:a7d4:e009:3d94

  →‎Trường đấu

  09:54

  -2

 • 2405:4800:5484:c40f:61bb:a7d4:e009:3d94

  →‎Diễn biến lễ, hội

  09:49

  +2

 • 2405:4800:5484:c40f:61bb:a7d4:e009:3d94

  →‎Trường đấu

  09:48

  -5

 • 2405:4800:5484:c40f:61bb:a7d4:e009:3d94

  →‎Trường đấu

  09:47

  +5

 • 2405:4800:5484:c40f:61bb:a7d4:e009:3d94

  →‎Nội dung lễ hội

  09:41

  -2

 • 2405:4800:5484:c40f:61bb:a7d4:e009:3d94

  →‎Vụ trâu chọi húc chết người năm 2017

  09:39

  +4

 • 58.186.99.158

  →‎Nội dung lễ hội

  09:27

  +9

 • 2405:4800:5484:c40f:61bb:a7d4:e009:3d94

  →‎Diễn biến lễ, hội

  09:23

  +1

ngày 22 tháng 2 năm 2018

ngày 13 tháng 2 năm 2018

ngày 26 tháng 1 năm 2018

ngày 20 tháng 7 năm 2017

ngày 18 tháng 7 năm 2017

ngày 11 tháng 7 năm 2017

ngày 7 tháng 7 năm 2017

ngày 2 tháng 7 năm 2017

ngày 22 tháng 4 năm 2017

ngày 20 tháng 4 năm 2017

50 cũ hơn