Lịch sử trang

ngày 18 tháng 1 năm 2021

ngày 16 tháng 12 năm 2020

ngày 18 tháng 8 năm 2020

ngày 2 tháng 8 năm 2020

ngày 28 tháng 3 năm 2020

ngày 8 tháng 3 năm 2020

ngày 23 tháng 11 năm 2019

ngày 28 tháng 9 năm 2019

ngày 26 tháng 9 năm 2018

ngày 23 tháng 9 năm 2018

ngày 2 tháng 5 năm 2018

ngày 13 tháng 4 năm 2018

ngày 17 tháng 3 năm 2018

ngày 10 tháng 3 năm 2018

 • 171.231.210.12

  →‎Lịch sử

  16:05

  −3

ngày 7 tháng 2 năm 2018

 • BacLuong

  không có tóm lược sửa đổi

  09:10

  +35

ngày 28 tháng 1 năm 2018

 • Kẹo Dừa

  →‎Kiến trúc: clean up, replaced: hế kỷ 19 → hế kỷ XIX, ệ tam → ệ Tam (2) using AWB

  n

  17:21

  +1

ngày 1 tháng 11 năm 2017

 • 14.161.9.216

  →‎Lịch sử

  08:40

  −32

 • 14.161.9.216

  →‎Lịch sử

  08:37

  +78

ngày 24 tháng 9 năm 2017

ngày 25 tháng 7 năm 2017

ngày 24 tháng 7 năm 2017

ngày 25 tháng 5 năm 2017

ngày 26 tháng 2 năm 2017

ngày 9 tháng 8 năm 2016

ngày 4 tháng 8 năm 2016

ngày 11 tháng 7 năm 2016

ngày 20 tháng 5 năm 2016

ngày 13 tháng 4 năm 2016

ngày 20 tháng 2 năm 2016

ngày 22 tháng 1 năm 2016

ngày 8 tháng 11 năm 2015

ngày 5 tháng 10 năm 2015

ngày 3 tháng 9 năm 2015

ngày 12 tháng 8 năm 2015

ngày 1 tháng 7 năm 2015

ngày 9 tháng 3 năm 2015

ngày 11 tháng 2 năm 2015

ngày 20 tháng 11 năm 2014

ngày 1 tháng 10 năm 2014

ngày 14 tháng 9 năm 2014

50 cũ hơn