Mở trình đơn chính

Lịch sử trang

ngày 15 tháng 8 năm 2019

ngày 12 tháng 8 năm 2019

ngày 10 tháng 8 năm 2019

ngày 8 tháng 8 năm 2019

ngày 6 tháng 8 năm 2019

ngày 2 tháng 8 năm 2019

ngày 18 tháng 7 năm 2019

ngày 12 tháng 7 năm 2019

ngày 10 tháng 7 năm 2019

 • Tuanminh01

  Đã lùi lại sửa đổi của 112.197.225.106 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Tuanminh01

  n

  09:38

  -2

 • 112.197.225.106

  không có tóm lược sửa đổi

  09:36

  +2

ngày 9 tháng 7 năm 2019

 • Tuanminh01

  Đã lùi lại sửa đổi của 112.197.225.106 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của 115.79.28.85

  n

  09:51

  +18

 • 112.197.225.106

  không có tóm lược sửa đổi

  09:46

  -18

ngày 28 tháng 6 năm 2019

 • 115.79.28.85

  →‎Manchester United

  11:06

  +819

ngày 13 tháng 6 năm 2019

ngày 12 tháng 6 năm 2019

ngày 9 tháng 6 năm 2019

50 cũ hơn