Lịch sử trang

ngày 20 tháng 8 năm 2020

ngày 8 tháng 8 năm 2020

ngày 13 tháng 5 năm 2020

ngày 12 tháng 5 năm 2020

 • Keo010122

  Đã lùi lại sửa đổi của 118.69.244.28 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của 14.245.187.182

  n

  10:57

  +1

 • 118.69.244.28

  →‎Danh sách

  10:53

  −1

ngày 3 tháng 5 năm 2020

 • 14.245.187.182

  →‎Danh sách

  12:54

  −4

ngày 31 tháng 3 năm 2020

 • 2601:646:9180:390:4b1:afd2:c5dc:4165

  không có tóm lược sửa đổi

  07:48

 • 2601:646:9180:390:4b1:afd2:c5dc:4165

  không có tóm lược sửa đổi

  07:47

  +23

 • 2601:646:9180:390:4b1:afd2:c5dc:4165

  không có tóm lược sửa đổi

  07:47

  −10

ngày 27 tháng 2 năm 2020

ngày 10 tháng 2 năm 2020

ngày 8 tháng 2 năm 2020

ngày 28 tháng 12 năm 2019

ngày 6 tháng 10 năm 2019

ngày 17 tháng 9 năm 2019

ngày 8 tháng 9 năm 2019

ngày 11 tháng 8 năm 2019

ngày 18 tháng 6 năm 2019

ngày 15 tháng 6 năm 2019

ngày 5 tháng 6 năm 2019

ngày 24 tháng 5 năm 2019

ngày 10 tháng 5 năm 2019

ngày 10 tháng 4 năm 2019

ngày 7 tháng 4 năm 2019

ngày 11 tháng 3 năm 2019

ngày 6 tháng 3 năm 2019

ngày 4 tháng 2 năm 2019

ngày 23 tháng 12 năm 2018

ngày 17 tháng 11 năm 2018

50 cũ hơn