AlleborgoBot

Gia nhập ngày 16 tháng 6 năm 2007

ngày 30 tháng 6 năm 2014

ngày 23 tháng 1 năm 2011

ngày 14 tháng 6 năm 2008

ngày 13 tháng 6 năm 2008

ngày 3 tháng 6 năm 2008

ngày 20 tháng 4 năm 2008

ngày 31 tháng 1 năm 2008

ngày 29 tháng 1 năm 2008

ngày 25 tháng 1 năm 2008

ngày 15 tháng 12 năm 2007

ngày 8 tháng 12 năm 2007

ngày 4 tháng 11 năm 2007

ngày 2 tháng 11 năm 2007

ngày 24 tháng 10 năm 2007

ngày 7 tháng 10 năm 2007

ngày 5 tháng 10 năm 2007

ngày 1 tháng 10 năm 2007

ngày 25 tháng 9 năm 2007

ngày 24 tháng 9 năm 2007

ngày 28 tháng 8 năm 2007

ngày 19 tháng 8 năm 2007

ngày 6 tháng 8 năm 2007

ngày 28 tháng 7 năm 2007

ngày 21 tháng 7 năm 2007

ngày 20 tháng 7 năm 2007

ngày 14 tháng 7 năm 2007

ngày 7 tháng 7 năm 2007

ngày 6 tháng 7 năm 2007

ngày 1 tháng 7 năm 2007

ngày 30 tháng 6 năm 2007

ngày 25 tháng 6 năm 2007

ngày 16 tháng 6 năm 2007