Almabot

Tham gia ngày 31 tháng 1 năm 2009

ngày 26 tháng 9 năm 2021

ngày 19 tháng 11 năm 2010

ngày 29 tháng 9 năm 2009

ngày 8 tháng 8 năm 2009

ngày 29 tháng 7 năm 2009

ngày 18 tháng 6 năm 2009

ngày 7 tháng 6 năm 2009

ngày 19 tháng 5 năm 2009

ngày 4 tháng 5 năm 2009

ngày 2 tháng 5 năm 2009

ngày 29 tháng 4 năm 2009

ngày 17 tháng 4 năm 2009

ngày 16 tháng 4 năm 2009

ngày 13 tháng 4 năm 2009

ngày 11 tháng 4 năm 2009

ngày 6 tháng 4 năm 2009

ngày 5 tháng 4 năm 2009

 • (tên người dùng đã bị xóa)

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  n

  10:47

  −2.430

 • (tên người dùng đã bị xóa)

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  10:46

  +2.430

 • Mxn

  Bảng tóm tắt / infobox

  10:42

  +555

ngày 29 tháng 3 năm 2009

ngày 7 tháng 3 năm 2009

ngày 5 tháng 3 năm 2009

ngày 31 tháng 1 năm 2009