Bùi Đại Quang

Gia nhập ngày 7 tháng 8 năm 2017

ngày 4 tháng 2 năm 2018

ngày 3 tháng 2 năm 2018

ngày 31 tháng 1 năm 2018

ngày 27 tháng 1 năm 2018

ngày 2 tháng 12 năm 2017

ngày 1 tháng 12 năm 2017

ngày 27 tháng 11 năm 2017

ngày 24 tháng 11 năm 2017

ngày 22 tháng 11 năm 2017

ngày 21 tháng 11 năm 2017

ngày 20 tháng 11 năm 2017

ngày 19 tháng 11 năm 2017

ngày 18 tháng 11 năm 2017