Ess

Tham gia ngày 14 tháng 7 năm 2008

ngày 22 tháng 1 năm 2016

ngày 10 tháng 10 năm 2013

ngày 4 tháng 12 năm 2011

ngày 20 tháng 3 năm 2010

ngày 26 tháng 2 năm 2010

ngày 21 tháng 1 năm 2010

ngày 10 tháng 12 năm 2009

ngày 21 tháng 11 năm 2009

ngày 11 tháng 11 năm 2009

ngày 26 tháng 9 năm 2009

ngày 13 tháng 9 năm 2009

ngày 2 tháng 9 năm 2009

ngày 28 tháng 8 năm 2009

ngày 17 tháng 8 năm 2009

ngày 14 tháng 8 năm 2009

ngày 4 tháng 8 năm 2009

ngày 20 tháng 7 năm 2009

ngày 3 tháng 7 năm 2009

ngày 9 tháng 6 năm 2009

ngày 6 tháng 6 năm 2009

ngày 31 tháng 5 năm 2009

ngày 28 tháng 5 năm 2009

 • Ess

  lùi phá hoại

  15:41

  +8.025

 • (tên người dùng đã bị xóa)

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  12:28

  +879

 • (tên người dùng đã bị xóa)

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  12:27

  −8.744

ngày 19 tháng 5 năm 2009

ngày 18 tháng 5 năm 2009

ngày 13 tháng 5 năm 2009

ngày 12 tháng 5 năm 2009

ngày 28 tháng 4 năm 2009

ngày 24 tháng 4 năm 2009

ngày 12 tháng 4 năm 2009

ngày 1 tháng 4 năm 2009

ngày 14 tháng 3 năm 2009

ngày 13 tháng 3 năm 2009

ngày 11 tháng 3 năm 2009

50 cũ hơn