Lãnh đạo Nam Triều Tiên

Gia nhập ngày 17 tháng 7 năm 2009