Paris

Gia nhập ngày 5 tháng 11 năm 2007

ngày 23 tháng 2 năm 2021

ngày 24 tháng 1 năm 2013

ngày 13 tháng 1 năm 2012

ngày 26 tháng 12 năm 2011

ngày 23 tháng 9 năm 2011

ngày 8 tháng 6 năm 2011

ngày 26 tháng 2 năm 2011

ngày 29 tháng 1 năm 2011

ngày 20 tháng 1 năm 2011

ngày 14 tháng 1 năm 2011

ngày 28 tháng 12 năm 2010

ngày 30 tháng 9 năm 2010

ngày 3 tháng 8 năm 2010

ngày 15 tháng 2 năm 2010

ngày 2 tháng 11 năm 2009

ngày 26 tháng 10 năm 2009

ngày 10 tháng 7 năm 2009

ngày 13 tháng 3 năm 2009

ngày 23 tháng 2 năm 2009

ngày 30 tháng 1 năm 2009

ngày 29 tháng 1 năm 2009

ngày 14 tháng 12 năm 2008

ngày 29 tháng 11 năm 2008

ngày 4 tháng 11 năm 2008

ngày 18 tháng 8 năm 2008

ngày 17 tháng 8 năm 2008

ngày 24 tháng 5 năm 2008

ngày 14 tháng 3 năm 2008

 • (tên người dùng đã bị xóa)

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  n

  11:39

  −348

 • (tên người dùng đã bị xóa)

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  11:27

  +348

ngày 5 tháng 11 năm 2007