Sanada Yuki-kun

Gia nhập ngày 29 tháng 8 năm 2010