Lịch sử trang

ngày 3 tháng 4 năm 2021

ngày 24 tháng 8 năm 2020

ngày 23 tháng 6 năm 2020

ngày 8 tháng 8 năm 2019

ngày 1 tháng 7 năm 2019

ngày 15 tháng 4 năm 2019

ngày 14 tháng 4 năm 2019

ngày 17 tháng 3 năm 2019

ngày 22 tháng 1 năm 2019

 • Én bạc AWB

  →‎top: update Elo FIDE, replaced: (8.2018) → (1.2019)

  n

  09:13

  −1

ngày 9 tháng 12 năm 2018

 • Phanchicuongltv

  không có tóm lược sửa đổi

  n

  03:41

  +26

ngày 29 tháng 11 năm 2018

 • 2001:ee0:4161:c58c:3575:8cf1:41ea:441e

  không có tóm lược sửa đổi

  16:43

  +1

 • 2001:ee0:4161:c58c:3575:8cf1:41ea:441e

  không có tóm lược sửa đổi

  16:29

  +27

 • 2001:ee0:4161:c58c:3575:8cf1:41ea:441e

  Death date added

  16:24

  +26

ngày 16 tháng 8 năm 2018

ngày 30 tháng 5 năm 2018

ngày 17 tháng 3 năm 2018

ngày 21 tháng 2 năm 2018

ngày 14 tháng 1 năm 2018

ngày 9 tháng 12 năm 2017

ngày 4 tháng 9 năm 2017

ngày 31 tháng 7 năm 2017

ngày 29 tháng 7 năm 2017

ngày 1 tháng 7 năm 2017

ngày 2 tháng 6 năm 2017

ngày 2 tháng 5 năm 2017

ngày 5 tháng 4 năm 2017

ngày 4 tháng 3 năm 2017

ngày 3 tháng 2 năm 2017

ngày 4 tháng 10 năm 2016

ngày 2 tháng 9 năm 2016

ngày 3 tháng 8 năm 2016

ngày 31 tháng 7 năm 2016

ngày 1 tháng 7 năm 2016

ngày 2 tháng 6 năm 2016

ngày 1 tháng 5 năm 2016

ngày 25 tháng 4 năm 2016

ngày 12 tháng 4 năm 2016

ngày 16 tháng 3 năm 2016

ngày 25 tháng 11 năm 2015

ngày 15 tháng 8 năm 2015

ngày 10 tháng 6 năm 2015

ngày 25 tháng 5 năm 2015

ngày 12 tháng 3 năm 2015

ngày 15 tháng 1 năm 2015

ngày 17 tháng 10 năm 2014

ngày 5 tháng 9 năm 2014

ngày 3 tháng 9 năm 2014

50 cũ hơn