Lỗi cú pháp: Bogus file options

Note: The counts for categories are not accurate counts, but are based on estimates.

Trang đầuTrang trướcTrang sauTrang cuối
Tên trang Tùy chọn tập tin giả Qua bản mẫu?
Wikipedia:Dự án/Việt Nam (sửa đổi | lịch sử) lớn
Luật học (sửa đổi | lịch sử) Wikibooks:Main Page Bản mẫu:Wikibookspar
Dresden (sửa đổi | lịch sử) none Bản mẫu:Thông tin địa danh Đức
Thảo luận Thành viên:Damian Vo/Lưu 3 (sửa đổi | lịch sử) Trang thành viên Thành viên:Damian Vo/Menu
Bản mẫu:Di tích Maya (sửa đổi | lịch sử) link = Bản mẫu:Navbox
Volkach (sửa đổi | lịch sử) none Bản mẫu:Infobox German Location
Jarmen (sửa đổi | lịch sử) none Bản mẫu:Thông tin địa danh Đức
Vùng Hướng đạo châu Phi (WOSM) (sửa đổi | lịch sử) trái
Thành viên:Unpear/Dodo (sửa đổi | lịch sử) Manchester Museum's bones.
Welschneudorf (sửa đổi | lịch sử) none Bản mẫu:Thông tin địa danh Đức
Wildau (sửa đổi | lịch sử) none Bản mẫu:Thông tin địa danh Đức
Welt, Nordfriesland (sửa đổi | lịch sử) none Bản mẫu:Thông tin địa danh Đức
Urnshausen (sửa đổi | lịch sử) none Bản mẫu:Thông tin địa danh Đức
Stolberg, Mansfeld-Südharz (sửa đổi | lịch sử) none Bản mẫu:Infobox German Location
Eisenstadt (sửa đổi | lịch sử) none Bản mẫu:Infobox Town AT
Tarija, Bolivia (sửa đổi | lịch sử) border Bản mẫu:Thông tin khu dân cư
Chernihiv (tỉnh) (sửa đổi | lịch sử) border Bản mẫu:Infobox Ukrainian oblast
Sukhoi Su-25 (sửa đổi | lịch sử) phải
Kiến trúc Gothic (sửa đổi | lịch sử) hochkant=1.3
Sachsendorf, Salzland (sửa đổi | lịch sử) none Bản mẫu:Thông tin địa danh Đức
Nuôi trồng thủy sản (sửa đổi | lịch sử) nhỏ
Stolpe an der Peene (sửa đổi | lịch sử) none Bản mẫu:Thông tin địa danh Đức
Heliothis (sửa đổi | lịch sử)
Wikipedia:Bài viết chọn lọc/2006 (sửa đổi | lịch sử) Đầu ra không chỉ do một bản mẫu nào đó
Kim tước chi (sửa đổi | lịch sử) trái
Wikipedia:Bài viết chọn lọc/2006/10 (sửa đổi | lịch sử) Đầu ra không chỉ do một bản mẫu nào đó
Wikipedia:Bài viết chọn lọc/2006/11 (sửa đổi | lịch sử) Đầu ra không chỉ do một bản mẫu nào đó
Thành viên:Himekou/Bản nháp (sửa đổi | lịch sử) Một ngày làm việc trên Wikipedia Bản mẫu:Hình tượng
Chủ đề:Cơ Đốc giáo/Bạn có biết/Lưu trữ (sửa đổi | lịch sử) lớn Chủ đề:Cơ Đốc giáo/Bạn có biết/2
Chủ đề:Cơ Đốc giáo/Bạn có biết/Lưu trữ (sửa đổi | lịch sử) lớn Chủ đề:Cơ Đốc giáo/Bạn có biết/4
Chủ đề:Cơ Đốc giáo/Bạn có biết/Lưu trữ (sửa đổi | lịch sử) lớn Chủ đề:Cơ Đốc giáo/Bạn có biết/5
Chủ đề:Cơ Đốc giáo/Bạn có biết/Lưu trữ (sửa đổi | lịch sử) lớn Chủ đề:Cơ Đốc giáo/Bạn có biết/11
Chủ đề:Cơ Đốc giáo/Bạn có biết/Lưu trữ (sửa đổi | lịch sử) lớn Chủ đề:Cơ Đốc giáo/Bạn có biết/12
Chủ đề:Cơ Đốc giáo/Bạn có biết/Lưu trữ (sửa đổi | lịch sử) lớn Chủ đề:Cơ Đốc giáo/Bạn có biết/13
Chủ đề:Cơ Đốc giáo/Bạn có biết/Lưu trữ (sửa đổi | lịch sử) lớn Chủ đề:Cơ Đốc giáo/Bạn có biết/18
Vương tộc Wittelsbach (sửa đổi | lịch sử) mini
Ravensburg (sửa đổi | lịch sử) none Bản mẫu:Thông tin địa danh Đức
Wittenberg (sửa đổi | lịch sử) none Bản mẫu:Thông tin địa danh Đức
Reutlingen (sửa đổi | lịch sử) none Bản mẫu:Infobox German Location
Hàn Cán (sửa đổi | lịch sử) width:229 height:225
Hàn Cán (sửa đổi | lịch sử) width:281 height:225
Klitsche (sửa đổi | lịch sử) none Bản mẫu:Thông tin địa danh Đức
Fleetmark (sửa đổi | lịch sử) none Bản mẫu:Thông tin địa danh Đức
Heilbronn (sửa đổi | lịch sử) none Bản mẫu:Thông tin địa danh Đức
Ulm (sửa đổi | lịch sử) none Bản mẫu:Thông tin địa danh Đức
Göttingen (sửa đổi | lịch sử) none Bản mẫu:Infobox German Location
Eschweiler (sửa đổi | lịch sử) none Bản mẫu:Thông tin địa danh Đức
Bielefeld (sửa đổi | lịch sử) none Bản mẫu:Thông tin địa danh Đức
Nordhausen (sửa đổi | lịch sử) none Bản mẫu:Thông tin địa danh Đức
Eisenach (sửa đổi | lịch sử) none Bản mẫu:Infobox German Location
Trang đầuTrang trướcTrang sauTrang cuối