Lỗi cú pháp: Misnested tag with different rendering in HTML5 and HTML4

Note: The counts for categories are not accurate counts, but are based on estimates.

Trang đầuTrang trướcTrang sauTrang cuối
Tên trang Thẻ lồng sai (hiện nay bị hư) Qua bản mẫu?
Thảo luận Wikipedia:Danh sách bài cơ bản nên có/Danh sách (sửa đổi | lịch sử) span Đầu ra không chỉ do một bản mẫu nào đó
Thảo luận Wikipedia:Danh sách bài cơ bản nên có/Danh sách (sửa đổi | lịch sử) span Đầu ra không chỉ do một bản mẫu nào đó
Thảo luận Wikipedia:Danh sách bài cơ bản nên có/Danh sách (sửa đổi | lịch sử) span Đầu ra không chỉ do một bản mẫu nào đó
Thảo luận Wikipedia:Danh sách bài cơ bản nên có/Danh sách (sửa đổi | lịch sử) span Đầu ra không chỉ do một bản mẫu nào đó
Duotones (sửa đổi | lịch sử) span Bản mẫu:Kenny G
Kenny G (album) (sửa đổi | lịch sử) span Bản mẫu:Kenny G
Silhouette (album) (sửa đổi | lịch sử) span Bản mẫu:Kenny G
The Moment (album của Kenny G) (sửa đổi | lịch sử) span Bản mẫu:Kenny G
Kenny G Live (sửa đổi | lịch sử) span Bản mẫu:Kenny G
Breathless (album của Kenny G) (sửa đổi | lịch sử) span Bản mẫu:Kenny G
Thành viên:Nguyentrongphu/lưu trữ 4 (sửa đổi | lịch sử) sup
Thành viên:Nguyentrongphu/lưu trữ 4 (sửa đổi | lịch sử) sup
Thảo luận Wikipedia:Danh sách bài cơ bản nên có/Danh sách/Khoa học công nghệ (sửa đổi | lịch sử) span Đầu ra không chỉ do một bản mẫu nào đó
Vòng loại giải vô địch bóng đá thế giới 2014 khu vực châu Phi (sửa đổi | lịch sử) sup
Wikipedia:Bàn tham khảo/Lưu2007-12 (sửa đổi | lịch sử) sub
Wikipedia:Bàn tham khảo/Lưu2007-12 (sửa đổi | lịch sử) sub
Wikipedia:Bàn tham khảo/Lưu2007-12 (sửa đổi | lịch sử) sub
Wikipedia:Bàn tham khảo/Lưu2007-12 (sửa đổi | lịch sử) sub
Wikipedia:Bàn tham khảo/Lưu2007-12 (sửa đổi | lịch sử) sub
Wikipedia:Bàn tham khảo/Lưu2007-12 (sửa đổi | lịch sử) sub
Wikipedia:Bàn tham khảo/Lưu2007-12 (sửa đổi | lịch sử) sub
Wikipedia:Bàn tham khảo/Lưu2007-12 (sửa đổi | lịch sử) sub
Wikipedia:Bàn tham khảo/Lưu2007-12 (sửa đổi | lịch sử) sub
Wikipedia:Bàn tham khảo/Lưu2007-12 (sửa đổi | lịch sử) sub
Wikipedia:Bàn tham khảo/Lưu2007-12 (sửa đổi | lịch sử) sub
Wikipedia:Bàn tham khảo/Lưu2007-12 (sửa đổi | lịch sử) sub
Wikipedia:Bàn tham khảo/Lưu2007-12 (sửa đổi | lịch sử) sub
Wikipedia:Bàn tham khảo/Lưu2007-12 (sửa đổi | lịch sử) sub
Wikipedia:Bàn tham khảo/Lưu2007-12 (sửa đổi | lịch sử) sub
Wikipedia:Bàn tham khảo/Lưu2007-12 (sửa đổi | lịch sử) sub
Wikipedia:Bàn tham khảo/Lưu2007-12 (sửa đổi | lịch sử) sub
Wikipedia:Bàn tham khảo/Lưu2007-12 (sửa đổi | lịch sử) sub
Wikipedia:Bàn tham khảo/Lưu2007-12 (sửa đổi | lịch sử) sub
Wikipedia:Bàn tham khảo/Lưu2007-12 (sửa đổi | lịch sử) sub
Thành viên:Prenn/Trang Chính 3 (sửa đổi | lịch sử) span Thành viên:Prenn/Trang Chính/Đầu trang
Thành viên:Prenn/Trang Chính/Vector (sửa đổi | lịch sử) span Thành viên:Prenn/Trang Chính
Thành viên:Prenn/Trang Chính (sửa đổi | lịch sử) span Thành viên:Prenn/Trang Chính/Đầu trang
Thành viên:Prenn/Trang Chính 2 (sửa đổi | lịch sử) span Thành viên:Prenn/Trang Chính/Đầu trang
Thành viên:Tuankiet65/Trang Chính (sửa đổi | lịch sử) span Thành viên:Prenn/Trang Chính/Đầu trang
Thảo luận Thành viên:Tttrung/4 (sửa đổi | lịch sử) span Đầu ra không chỉ do một bản mẫu nào đó
Thảo luận Thành viên:Tttrung/4 (sửa đổi | lịch sử) span
Thảo luận Thành viên:Tttrung/4 (sửa đổi | lịch sử) span
Thảo luận Thành viên:Tttrung/4 (sửa đổi | lịch sử) span
Thảo luận Thành viên:Tttrung/4 (sửa đổi | lịch sử) span
Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/2007/11 (sửa đổi | lịch sử) del
Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/2007/11 (sửa đổi | lịch sử) del Bản mẫu:Biểu quyết
Mikoyan MiG-110 (sửa đổi | lịch sử) span Bản mẫu:Mikoyan aircraft
Sân bay Pulkovo (sửa đổi | lịch sử) span Bản mẫu:Infobox airport
Tenshi no 3P! (sửa đổi | lịch sử) span Đầu ra không chỉ do một bản mẫu nào đó
Sân bay Mã Công (sửa đổi | lịch sử) span Bản mẫu:Infobox Airport
Trang đầuTrang trướcTrang sauTrang cuối