Đánh bom nhà thờ Hồi giáo Kuwait 2015 – Theo ngôn ngữ khác