Đường sắt cao tốc Bắc Kinh – Quảng Châu – Thâm Quyến – Hồng Kông – Theo ngôn ngữ khác