Đường sắt cao tốc Kuala Lumpur–Singapore – Theo ngôn ngữ khác