Đảng Cộng sản Dân chủ Đài Loan – Theo ngôn ngữ khác