Đảng Cộng sản Trung Hoa Dân Quốc – Theo ngôn ngữ khác