Đảng Nhân dân Thụy Điển Phần Lan – Theo ngôn ngữ khác