Địa vị City tại Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland – Theo ngôn ngữ khác