Định lý Morley về góc chia ba – Theo ngôn ngữ khác