Đội tuyển bóng đá quốc gia Áo – Theo ngôn ngữ khác