Đội tuyển bóng đá quốc gia Đức – Theo ngôn ngữ khác