Đội tuyển bóng đá quốc gia Bosna và Hercegovina – Theo ngôn ngữ khác