Đội tuyển bóng đá quốc gia Cộng hòa Ireland – Theo ngôn ngữ khác