Đội tuyển bóng đá quốc gia Malta – Theo ngôn ngữ khác