Đội tuyển bóng đá quốc gia Nam Tư – Theo ngôn ngữ khác