Đội tuyển bóng đá quốc gia Trung Hoa Đài Bắc – Theo ngôn ngữ khác