Đội tuyển bóng đá trong nhà quốc gia Uzbekistan – Theo ngôn ngữ khác