Đan Mạch tại Thế vận hội Mùa hè 1896 – Theo ngôn ngữ khác