Điều lệ FIFA về tư cách cầu thủ thi đấu cho đội tuyển – Theo ngôn ngữ khác