Ame và Yuki - Những đứa con của Sói – Theo ngôn ngữ khác