Bí mật không thể nói (phim 2007) – Theo ngôn ngữ khác