Bóng đá tại Đại hội Thể thao châu Á – Theo ngôn ngữ khác