Bóng đá tại Đại hội Thể thao châu Á 1958 – Theo ngôn ngữ khác