Bóng rổ tại Đại hội Thể thao châu Á 1970 – Theo ngôn ngữ khác