Bản mẫu:Đội hình bóng đá nữ Đức tại Thế vận hội Mùa hè 2008 – Theo ngôn ngữ khác

Bản mẫu:Đội hình bóng đá nữ Đức tại Thế vận hội Mùa hè 2008 có sẵn trong 11 ngôn ngữ.

Trở lại Bản mẫu:Đội hình bóng đá nữ Đức tại Thế vận hội Mùa hè 2008.

Ngôn ngữ