Bản mẫu:Country flag IOC alias ITA – Theo ngôn ngữ khác