Bản mẫu:Khóa-di chuyển-phá hoại – Theo ngôn ngữ khác